AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d’ informació recollit a l’ article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de
Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l’ informem que el lloc web i el portal d’ Internet (en
endavant, el «Web») és titularitat de Quality Artist Management Produccions SL amb
CIF: B-66790775, amb domicili social a C/ Primer Marquès de Les Franqueses, 146-D, 5è 2a – 08402 —
Granollers. El present avís legal regula les condicions d’ ús del citat portal d’ Internet.
Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre Quality Artist Management Produccions SL i els usuaris dels
serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als
Jutjats i Tribunals de Quality Artist Management Produccions SL per resoldre qualsevol controvèrsia
que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.
Acceptació de l’ usuari
Aquest Avís Legal regula l’ accés i utilització de la pàgina web que Quality Artist Management
Produccions SL posa a la disposició dels usuaris d’ Internet. Es considera usuari a la persona que
accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.
L’ usuari queda informat, i accepta, que l’ accés a la present web no suposa, de cap manera, l’ inici
d’ una relació comercial amb Quality Artist Management Produccions SL.
L’ accés i navegació al lloc web per part de l’ usuari suposa l’ acceptació de la totalitat de les presents
Condicions d’ Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’ abstenir-se a usar el lloc web.

Accés a la web
L’ accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-
se subjectes a contractació prèvia del servei.
En cas de ser necessari que l’ usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida
i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el
RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat.


Contingut i ús
La visita al lloc web per part de l’ usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la
legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i
industrial de titularitat de Quality Artist Management Produccions SL o qualsevol altres persones
físiques o jurídiques.
L’ ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda
totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o
alteracions de qualsevol mena no consentides per Quality Artist Management Produccions SL, al lloc
web o als seus continguts.
El titular del web no s’ identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors.
L’ empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en
la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la
mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.


Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són
titularitat de Quality Artist Management Produccions SL i, per tant, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi
amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el
consentiment previ, exprés i per escrit de Quality Artist Management Produccions SL. Tots els noms
comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’ empresa
són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
Quality Artist Management Produccions SL no concedeix cap llicència o autorització d’ ús de ninguna
classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret
relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’ entendrà que l’ accés i navegació dels usuaris implica una
renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’ aquests drets per part de Quality Artist
Management Produccions SL.
Qualsevol ús d’ aquests continguts no autoritzats prèviament per part de Quality Artist Management
Produccions SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i
donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Quality Artist Management Produccions SL es
reserva el dret d’ exercitar enfront l’ usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties
Quality Artist Management Produccions SL declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins
de les seves possibilitats i l’ estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web
així com l’ absència de virus i components nocius. No obstant això, Quality Artist Management
Produccions SL no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’ enumeren a títol enunciatiu,
però no limitatiu:
· La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
· L’ absència d’ errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
· L’ absència de virus i/o altres components nocius.
· Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de
Quality Artist Management Produccions SL.
· L’ ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, Quality
Artist Management Produccions SL no garanteix que
· l’ ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’ incloguin en el lloc web
s’ ajustin al present avís legal ni que l’ ús del lloc web es realitzi de forma diligent.
· L’ ús per menors d’ edat del lloc web o de l’ enviament de les seves dades personals sense el
permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ ús que facin d’ Internet.
· Els continguts als quals l’ usuari pugui accedir a través d’ enllaços no autoritzats o introduïts per
usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
· La introducció de dades errònies per part de l’ usuari o d’ un tercer.
Quality Artist Management Produccions SL podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’
accessibilitat al lloc web amb motiu d’ operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, Quality Artist Management Produccions
SL comunicarà a l’ usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.
Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la
societat de la informació i de comerç electrònic, Quality Artist Management Produccions SL es
compromet a l’ eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin
afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.


Cookies
Quality Artist Management Produccions SL utilitza cookies, a l’ efecte d’ optimitzar i personalitzar la
seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’ informació que s’ allotgen en el mateix
terminal de l’ usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’
usuari pel portal i optimitzar l’ experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies
poden ser compartides amb els creadors d’ aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les
mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l’ usuari.

No obstant això, si l’ usuari no desitja que s’ instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de
configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’ aquests arxius. Per obtenir més
informació consulti la nostra Política de Cookies.
Enllaços (links)
La presència d ‘enllaços (links) a la pàgina web de Quality Artist Management Produccions SL cap a
altres llocs d’ Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o
recomanació sobre aquests. Quality Artist Management Produccions SL no assumirà responsabilitat
pels continguts d’ un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud,
veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.
En el cas de que a altres llocs webs s’ estableixin enllaços a la pàgina web de Quality Artist
Management Produccions SL, no s’ entendrà que Quality Artist Management Produccions SL ha
autoritzat l’ enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’ enllaç, tampoc es podrà incloure a la
pàgina de l’ enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts
que siguin contraris a la legalitat vigent.
Quality Artist Management Produccions SL es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del
lloc web en el qual s’ estableixi l’ enllaç si considera que s’ incompleix la normativa, així com d’ exercitar
les corresponents accions judicials i extrajudicials.
Modificació de les condicions
Quality Artist Management Produccions SL es reserva expressament el dret a modificar unilateralment,
total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’ usuari reconeix i accepta
que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.