Responsable

Informació BASICA sobre Protecció de Dades
Responsable Quality Artist Management Produccions SL

Finalitat

Prestació de serveis online
Gestió d’ usuaris Web
Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis

Legitimació Consentiment exprés i interès legítim
Destinataris No es cediran dades personals a tercers, excepte obligació legal.
Drets La possibilitat d’ exercitar els drets d’ accedir, rectificar i suprimir les
dades, així com altres drets, com s’ explica a la informació addicional.

Informació addicional

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets mitjançant
una petició en el següent correu electrònic: info@q-am.com .

Informació addicional sobre protecció de dades

A Quality Artist Management Produccions SL treballem per oferir-te a través dels nostres productes
i serveis la millor experiència possibles. En alguns casos, és necessari recavar la informació per a
aconseguir-ho. Ens importa la teva privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.
Per això, i a efectes del previst al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL de 27 d’ abril de 2016 (en endavant, «RGPD») relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades, i la LLEI

34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en
endavant, «LSSI», Quality Artist Management Produccions SL informa a l’ usuari que, com
responsable del tractament,
incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.
El nostre compromís comença per explicar-te el següent:
· Es recullen les teves dades perquè l’ experiència d’ usuari millori, atenent els teus interessos i
necessitats.
· Som transparents amb relació a les dades que obtenim sobre tu i la raó per la qual ho fem.
· La nostra intenció és oferir-te la millor experiència possible. Per això, quan utilitzem la teva
informació personal ho
· Farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el teu
consentiment.
· Entenem que les teves dades et pertanyen. Per tant, si decideixes no autoritzar-nos a
processar-les pots sol·licitar
· Que deixem de tractar-les.
· La nostra prioritat consisteix a garantir la teva seguretat i tractar les teves dades d’ acord
amb la normativa europea.
Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades, consulta els diferents
apartats de la política de privacitat que es troben a continuació:
Qui es El responsable del tractament de les seves dades:
El present document constitueix la Política de privacitat que s’ aplica a totes les dades de caràcter
personal que Quality Artist Management Produccions SL tracta sobre vostè. A continuació us informem
sobre les dades identificatives del RESPONSABLE del tractament:
Responsable: Quality Artist Management Produccions SL
CIF: B-66790775
Adreça Postal: C/ Primer Marquès de Les Franqueses, 146-D, 5è 2a – 08402 — Granollers
Telèfon de contacte: 627.557.069
Correu Electrònic: info@q-am.com .

¿Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’ usuari pot arribar a proporcionar:
· Nom, direcció i data de naixement.
· Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
· Ubicació.
· Informació relativa a pagaments i devolucions.
· Adreça IP, data i hora en la que has accedit als nostres serveis, navegador d’ Internet que
utilitzis i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.
· Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.
En alguns casos, és obligatòria la complementació del formulari de registre per accedir i gaudir de
determinats serveis oferits a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no
acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’ s,
registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals es sol·licitin dades de caràcter
personal.


¿Perquè i per a que tractem les teves dades?


A Quality Artist Management Produccions SL tractem la informació que ens faciliten les persones
interessades amb les següents finalitats:

· Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis.
· Gestionar l’ enviament de la informació que ens sol·licitin.
· Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb
l’ usuari, així com la gestió dels serveis oferits a través del lloc web i les tasques
d’ informació.
· Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es
puguin organitzar.
· En alguns casos serà necessari facilitar informació a les Autoritats o terceres empreses per
motius d’ auditoria, així com tractar dades personals de factures, contractes i documents per
respondre a reclamacions de clients o de les Administracions Públiques.
Informem que les dades personals que s’ obtinguin com a conseqüència del teu registre com a
usuari formaran part del Registre d’ Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’ actualitzarà
periòdicament d’ acord amb l’ establert al RGPD.
¿Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?
El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:
· Consentiment de l’ interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de
contacte, les sol·licituds d’ informació o alta a e-newsletters.
· Interès legítim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de màrketing directe i
consentiment exprés de l’ interessat per tot el relatiu a les valoracions automàtiques i
elaboració de perfils.
· Compliment d’ obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritats
públiques i reclamacions de tercers.


¿Quant temps conservem les teves dades?


El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per
complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com
pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.
¿A quins destinataris es comuniquen les teves dades?
En alguns casos, només quan sigui necessari, Quality Artist Management Produccions SL
proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els
proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment
amb els que Quality Artist Management Produccions SL treballi poden utilitzar les dades per
proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d’ això, no utilitzaran la informació per
finalitats pròpies o per cessió a tercers.
Quality Artist Management Produccions SL procura garantir la seguretat de les dades personals
quan s’ envien fora de l’ empresa i s’ assegura que els tercers proveïdors del servei respecten la
confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests
tercers tenen l’ obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de
privacitat de dades.
En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts,
només es revelarà el estrictament necessari per al compliment d’ aquestes obligacions legals.
Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.


¿On s’ emmagatzemen les teves dades?

Amb caràcter general, les dades s’ emmagatzem dins de la UE. Les dades que s’ envien a tercers que
no pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui per que
compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s’ hagin adherit al “Privacy Shield”.
¿Quins drets t’ assisteixen i com pots exercir-los?
Pots dirigir les teves comunicacions i exercir els teus drets mitjançant una petició en el següent
correu electrònic: MAIL DE LA EMPRESA .
En virtut del que estableix l’ RGPD pots sol·licitar:
· Dret d’ accés: pots demanar informació d’ aquelles dades personals que disposem sobre tu.
· Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
· Dret de supressió i a l’ oblit: pots sol·licitar l’ eliminació previ bloqueig de les dades
personals.
· Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
· Dret d’ oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposa’n-te al fet
que se segueixin tractant.
· Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un
format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica per la seva transmissió a un altre
responsable.
· Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin
decisions que es basin únicament en el tractament automatitzant, incloent-hi l’ elaboració de
perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l’ interessat.
En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’ eliminin dades necessàries per al
compliment d’ obligacions legals.
Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació de
l’ autoritat de protecció de dades.


¿Qui és el responsable de l’ exactitut i veracitat de les dades facilitades?

L’ usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Quality
Artist Management Produccions SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen
i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitut, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades,
i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’ usuari accepta proporcionar
informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. Quality Artist Management
Produccions SL es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’ haguessin celebrat amb
els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin
actualitzades.
Quality Artist Management Produccions SL no respon de la veracitat de les informacions que no
siguin d’ elaboració pròpia i de les que s’ indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap
responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ ús d’ aquesta
informació.
Quality Artist Management Produccions SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la
informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’ accés a
aquesta informació. S’ exonera a Quality Artist Management Produccions SL de responsabilitat
enfront a qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’ usuari com a conseqüència d’ errors,
defectes o omissions, en la informació facilitada per Quality Artist Management Produccions SL
sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’ usuari certifica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària
per la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.
¿Com tractem les dades personals dels menors d’ edat?
En principi els nostres serveis no van dirigits específicament a menors d’ edat. No obstant això, en el
cas que algun d’ ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l’ article 8 del RGPD i
l’ article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), Quality Artist Management Produccions
SL exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels tutors legals per tractar
les dades personals dels menors. En aquest cas, s’ exigirà el DNI o altra forma d’ identificació de qui
presti el
consentiment.
En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el
consentiment de l’ usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l’ assistència dels
titulars de la pàtria potestat o tutela.


¿Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?


Quality Artist Management Produccions SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les
dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques
addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les
dades personals facilitades a Quality Artist Management Produccions SL.
Quality Artist Management Produccions SL no és responsable d’ hipotètics danys o perjudicis que es
poguessin derivar d’ interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques
o desconnexions en el funcionament operatiu d’ aquest sistema electrònic, motivades per causes
alienes a Quality Artist Management Produccions SL; de retards o bloquejos en l’ ús del present
sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues
en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’ Internet o en altres sistemes electrònics, així
com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes
fora del control de Quality Artist Management Produccions SL. Això no obstant, l’ usuari ha de ser
conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Enllaços a altres llocs web
En el lloc web Quality Artist Management Produccions SL pot haver-hi enllaços a altres pàgines
web. Al clicar en un d’ aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la
política de privacitat d’ aquell lloc web, quedant Quality Artist Management Produccions SL
desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.


¿Com utilitzem les cookies?


El lloc web de Quality Artist Management Produccions SL utilitza cookies, als efectes d’ optimitzar i
personalitzar la seva navegació pel mateix.
Les cookies són fitxers físics d’ informació que s’ allotgen en el terminal de l’ usuari, la informació
recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’ usuari pel portal i optimitzar
l’ experiència de navegació. Les dades
recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’ aquestes, però en cap
cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin
identificar a l’ usuari.

No obstant això, si l’ usuari no desitja que s’ instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de
configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’ aquests arxius. Per obtenir
més informació consulti la nostra Política de Cookies.
¿Pot modificar-se la política de privacitat?
Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat
amb certa periodicitat.